Web Survey Bibliography

Title Software tools for web surveys
Author Lozar Manfreda, K., Berzelak, J., Vehovar, V.
Source Teorija in praksa, 43, 5-6, pp. 792-813
Year 2006
Access date 11.03.2007
Abstract

Web surveys represent an important part of the survey industry. Their use is in many cases (e.g. surveying special population with high Internet penetration, such as students, members of an organization, employees) most appropriate because of relatively low costs, speed of data collection and especially easiness of implementation. The latter is possible due to many software tools that allow implementing a survey from sample management, sending invitations, through questionnaire design, actually data collection to data analysis. No special programming knowledge is needed for their usage. This paper describes the most important functions of such tools and presents an overview of the tools on the market. Out purpose is to help researchers to choose the right toll for their goal.

Abstract - optional

Spletne ankete postajajo pomemben način zbiranja družboslovnih podatkov. V številnih primerih (npr. anketiranje posebnih populacij z visoko stopnjo uporabe interneta, kot so študenti, člani organizacij, zaposleni) je njihova uporaba najprimernejša zaradi relativno nizkih stroškov, hitrosti ter predvsem enostavnosti izvedbe. K slednjemu prispevajo številni programski paketi, ki omogočajo izvedbo ankete od upravljanja z vzorcem, pošiljanja vabil, preko oblikovanja vprašalnika, dejanskega zbiranja podatkov preko spleta do analiz podatkov, za njihovo uporabo pa ni potrebno posebno programersko znanje. Pričujoči članek opisuje pomembnejše funkcije takšnih programov ter podaja analizo obstoječih orodij. Namen članka je pomagati raziskovalcem pri izbiri ustreznega orodja za dosego svojega cilja.

Year of publication2006
Bibliographic typeJournal article
Full text availabilityAvailable on request
Print

Web survey bibliography - Vehovar, V. (139)

Page:
Page: