Notice: the WebSM website has not been updated since the beginning of 2018.

Web Survey Bibliography

Title Internet v Sloveniji - Projekt RIS 1996-1998.
Source Zalozba Desk
Year 1998
Access date 01.03.2013
Abstract

Publikacije je pričevanje o času, ko je Internet dokončno vstopil v naša življenja. Posvečena je proučevanju družboslovnih vidikov Interneta v Sloveniji. Najprej sta podana tehnološki in komunikološki uvod v razumevanje Interneta, prikazani pa so tudi trije izbrani družboslovni vidiki: ženske, javna uprava, virtualne skupnosti. Osrednji del publikacije predstavljajo metodološki in vsebinski rezultati projekta RIS96-98. Obdelana so številna aktualna vprašanja od terminoloških in konceptualnih vprašanj merjenja obiskanosti, do trendov pri uporabi Interneta med podjetji. Aktualni presek stanja na področju Interneta v Sloveniji je prikazan v obsežnih prilogah.

Access/Direct link

Author Homepage (abstract)

Chapters

Year of publication1998
Bibliographic typeEdited book
Full text availabilityAvailable on request
Print

Web survey bibliography - Vehovar, V. (46)