Web Survey Bibliography

Title QML - Questionnaire Markup Language
Source http://www2.arnes.si/ris/qml/qmls.htm
Year 1997
Access date 26.08.2004
Abstract
 • QML je opisni jezik za snovanje (anketnih) vprasalnikov.
 • Temelji na SGMLju in je nadgradnja HTML 3.0, tako da lahko opisani vprasalniki vsebujejo dele kot so tabele, slike, zvok, masten tisk...
 • Zaradi preprostosti in vse vecje razsirjenosti standarda SGML je QML hitro naucljiv.
 • QML je podprt s programi, ki omogocajo pretvorbo vprasalnikov opisanih s QML v klasicne oblike:
  • HTML format, ki je primeren za pregledovanje in popravljanje vprasalnika;
  • HTML format, ki vkljucuje forme, s cimer dobimo vprasalnik, ki ga lahko postavimo na WWW,
  • HTML format podprt s PERLom, kar omogoca preskoke med vprasanji,
  • vprasalnik v papirnati obliki,
  • vprasalnik za racunalnisko anketiranje, pripravljen za najbolj razsirjene anketarske programe, kot sta Blaise in Interv+.
 • QML se je iskazal tudi v praksi, doslej pri dveh anketah:
  • anketa "Javnost '96",
  • anketa RIS (Raba Interneta v Sloveniji)
 • Programi za pretvarjanje iz formata QML upostevajo, da je potrebno vprasalnike prilagoditi nacinu anketiranja. Tako se doloceni deli besedil (navedbe moznih odgovorov...) dodajajo v vprasalnike avtomaticno.
 • QML je odgovor na slabo povezanost med procesoma snovanja in preverjanja izvedbe anketiranja.

QML zaradi testiranja se ni dostopen, zaenkrat so dostopni le primeri in rezultati.

Year of publication1997
Bibliographic typeGeneric - other
Print

Web survey bibliography - 1997 (117)

Page:
Page: