Notice: the WebSM website has not been updated since the beginning of 2018.

Web Survey Bibliography

Title Experiences with the online questionnaire on www.csfd.cz as a part of mixed research
Author Kratka, J.
Year 2011
Access date 31.03.2012
Abstract

Audiovisual fictional stories are usually watched for the purpose of relaxation, fun or sharing experiences with characters and learning from the social situations. Our research aims results from need to know, what people know and how their interaction with audiovisual fictional stories proceeds. According to the research experiences of several authors the interpretative methods, based on dialogue and interaction, seem to be optimal. Nevertheless from the reason of orientation of this research into not-reflected area of identification with fictional character of films and TV series and experiential learning, we used qualitative, as well as quantitative methods. This article focuses on experiences with data collection through Czech most visited website about film www.csfd.cz.

Abstract - optional

Audiovizuální fikční příběhy sledujeme obvykle za účelem relaxace nebo zábavy, za účelem sdílení zkušeností s postavami a učení se ze sociálních situací. Naše výzkumné cíle vycházejí z potřeby vědět, co již lidé znají a jak probíhá jejich interakce s audiovizuálními fikčními příběhy. Podle výzkumných zkušeností nejrůznějších autorů se jako nejvhodnější jeví interpretativní metody, založené na dialogu a interakci s ostatními, nicméně z důvodu zaměření tohoto výzkumu do doposud nereflektované oblasti identifikace s fikční postavou filmů a seriálů a zkušenostního učení jsme využili jak kvantitativních, tak kvalitativních metod. Tento příspěvek se zaměřuje především na zkušenosti se sběrem dat prostřednictvím nejnavštěvovanějších domácích internetových stránek o filmu www.csfd.cz.

Access/Direct link

Conference Homepage (abstract) / (full text)

Year of publication2011
Bibliographic typeConferences, workshops, tutorials, presentations
Print

Web survey bibliography - Proceedings at the 19th Annual Conference of CERA (Czech Educational Research Association) (1)