Notice: the WebSM website has not been updated since the beginning of 2018.

Web Survey Bibliography

Title Leuker kunnen wij het wel maken. Online vragenlijst design: standaard matrix of scrollmatrix (We can actually make it nicer. Online questionnaire design: standard matrix or scrollmatrix)
Author Roberts, A., de Leeuw, E. D., Hox, J., Klausch, L. T., de Jongh, A.
Year 2013
Access date 06.06.2016
Abstract Het invullen van standaardvragenlijsten is niet altijd even leuk voor respondenten, met negatieve gevolgen voor de respons en de kwaliteit van de antwoorden. De traditionele matrixvraag ligt onder vuur en wordt gekenschetst als demotiverend. Een aantrekkelijk alternatief is de scrollmatrix. Het principe van de scrollmatrix is dat telkens maar één stelling zichtbaar is. Zodra een antwoord is ingevuld, verschijnt automatisch de volgende stelling. Om de effectiviteit van de scrollmatrix in vergelijking met de traditionele matrix te onderzoeken, heeft onderzoeksbureau Flycatcher in samenwerking met de Universiteit Utrecht een grootschalig online experiment uitgevoerd onder leden van het Flycatcher panel. Uit dit experiment bleek dat bij gebruik van de scrollmatrix minder respondenten vroegtijdig afbreken en dat de datakwaliteit beter is. De responsbias is lager dan bij de standaard matrix. Dit geldt voor alle onderzochte vormen van responsbias: straightlining, beperkte response range, en tendensen voor extreme antwoorden en neutrale antwoorden. Het type vraag had géén invloed op de inter-item-correlatie en de betrouwbaarheid van indices. Tot slot bleek dat panelleden de scrollmatrix prettiger vonden om in te vullen en gaven zij aan dat het invullen in hun beleving sneller leek te gaan. 
Year of publication2013
Bibliographic typeJournal article
Print